اعضای محترم هیئت علمی 

برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

اعضای هیات علمی

سیدبیژن جیا
  • سیدبیژن جیا 

  • | فیزیک |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی : jiabjan [AT] ub.ac.ir

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی فیزیک 2 1515018 3 01 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
زبان تخصصی 1515062 2 01 1397/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
ریاضی فیزیک 1 1515017 3 01 هفته های فرد یک شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج یک شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
ریاضی فیزیک 2 1515018 3 01 هفته های فرد یک شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
نمایش 4 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه