اعضای محترم هیئت علمی 

برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

اعضای هیات علمی

سمیه خزاعی مسک
  • سمیه خزاعی مسک 

  • | ارتباط تصویری |
  • مربی
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی : khazaee [AT] ub.ac.ir

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تصویر سازی(2) 1214039 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1396
صفحه آرایی(2) 1214037 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 16:30) نامشخص ترم اول 1396
طراحی قلم فارسی 1214035 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1396
فرهنگ،هنر و هویت ایرانی 1214096 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
کارگاه ارتباط تصویری(6) 1214074 6 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته شنبه (16:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1396
کارگاه چاپهای دستی(2) 1214025 2 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1396
هنر در دنیای کودکان 1214093 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
هنر و تمدن ایران(دوره باستان) 1214116 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
نمایش 8 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه