اعضای محترم هیئت علمی 

برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

اعضای هیات علمی

مجید الهی شیروان
  • مجید الهی شیروان 

  • | آموزش زبان انگلیسی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی : m.elahi [AT] ub.ac.ir

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زبانشناسی کاربردی 1316065 2 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مسائل زبانشناسی 1316049 2 03 1396/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
بررسی کتابهای درسی راهنمایی 1316038 2 24 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تهیه مطالب درسی راهنمایی 1316035 2 23 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تهیه مطالب کمک آموزشی 1316037 2 21 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
خواندن ودرک مطلب 1 1316001 4 04 | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
دستور زبان پیشرفته 1316011 2 09 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
واژه شناسی 1316027 2 17 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 8 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه