اعضای محترم هیئت علمی 

برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

اعضای هیات علمی

ابوالفضل محمدی
  • ابوالفضل محمدی 

  • | گروه مهندسی شیمی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی : mohammadi.a [AT] ub.ac.ir

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تصفیه آبهای صنعتی 1118046 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/13 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی 1118040 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
موازنه انرژی و مواد 1118022 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
برنامه نویسی کامپیوتر 1115011 3 11 هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
برنامه نویسی کامپیوتر 1115011 3 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
برنامه نویسی کامپیوتر 1115011 3 04 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
موازنه انرژی و مواد 1118022 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
ترمودینامیک مهندسی شیمی2 1118027 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
موازنه انرژی و مواد 1118022 4 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه فیزیک ۱ آموزشی
آزمایشگاه فیزیک ۲ آموزشی
آزمایشگاه مکانیک سیالات آموزشی
کارگاه عمومی آموزشی
نمایش 4 نتیجه