اعضای محترم هیئت علمی 

برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

اعضای هیات علمی

محمدولی احمدی
  • محمدولی احمدی 

  • | آمار و کاربردها |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی : mv.ahmadi [AT] ub.ac.ir

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار ریاضی(آزمون فرض) 1514021 3 01 | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/31 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1396
روشهای چند متغیره گسسته 1514055 3 01 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روشهای نمونه گیری2 1514029 3 01 | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
آمار ریاضی(آزمون فرض) 1514021 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آمار ریاضی (براوردیابی) 1514020 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روشهای ناپارامتری 1514024 3 01 هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روشهای نمونه گیری1 1514023 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
روشهای نمونه گیری2 1514029 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 8 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

صفحات شخصی استاد

 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه