اعضای محترم هیئت علمی 

برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

اعضای هیات علمی

ساناز جعفری
  • ساناز جعفری 

  • | گروه مهندسی مکانیک |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی : s.jafari [AT] ub.ac.ir

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دینامیک ماشین 1119028 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
طراحی اجزاء1 1119023 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/14 (08:00 - 12:30) ترم دوم 1396
علم مواد 1119016 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مقاومت مصالح 1 1119015 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مقاومت مصالح 3 1119044 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
دینامیک ماشین 1119028 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
طراحی اجزاء1 1119023 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
علم مواد 1119016 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
علم مواد 1111027 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
دینامیک ماشین 1119028 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
علم مواد 1119016 3 01 هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/08 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1395
مقاومت مصالح 2 1119025 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه