اعضای محترم هیئت علمی 

برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

اعضای هیات علمی

طیبه رحیمی پردنجانی
  • طیبه رحیمی پردنجانی 

  • | روانشناسی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی : t.rahimi [AT] ub.ac.ir

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روانشناسی سازمانی 1317046 2 96 1396/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
آمار توصیفی 1318005 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روانشناسی اجتماعی کاربردی 1318044 2 02 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
روانشناسی اجتماعی کاربردی 1318044 2 01 1396/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
روانشناسی صنعتی-سازمانی 1318046 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/01 (16:30 - 18:30) ترم اول 1396
نمایش 5 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه