اعضای محترم هیئت علمی 

برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

اعضای هیات علمی

زهره دادی
  • زهره دادی 

  • | گروه ریاضی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی : z.dadi [AT] ub.ac.ir

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دستگاه های دینامیکی1 1512129 3 01 | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
نظریه معادلات دیفرانسیل عادی 1512748 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مباحث ویژه در آنالیز عددی 1512066 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی سیستمهای دینامیکی 1512749 3 01 هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
نمایش 4 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه