Bojnord University
بستن

اخبار

بازدید دکتر شمسی‌پور از دانشکده کشاورزی شیروان دانشگاه بجنورد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر علی شمسی‌پور مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت عتف و هیأت همراه روز پنجشنبه...شنبه، ۴ تیر ۱۴۰۱

بازدید دکتر شمسی‌پور از دانشگاه بجنورد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر علی شمسی‌پور مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت عتف و هیأت همراه روز پنجشنبه...شنبه، ۴ تیر ۱۴۰۱

نشست وزیر کشور با سرپرست دانشگاه بجنورد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، نشست دکتر احمد وحیدی، وزیر کشور با دکتر محمد شیخ‌زاده، سرپرست دانشگاه بجنورد روز پنجشنبه دوم تیرماه 1401 ساعت...شنبه، ۴ تیر ۱۴۰۱

نشست نماینده تام الاختیار وزارت علوم با رؤسای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پارک علم و فناوری استان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، نشست دکتر علی شمسی‌پور مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت عتف به عنوان نماینده تام...شنبه، ۴ تیر ۱۴۰۱