Bojnord University
بستن

اخبار

تمدید انتصاب دکتر ابوالفضل نیازی مطلق در سمت رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد، حکم دکتر ابوالفضل نیازی مطلق عضو هیأت علمی گروه آموزشی ریاضی را در...چهارشنبه، ۱ اردی‌بهشت ۱۴۰۰

انتصاب دکتر حمیده نسب‌زاده به سمت سرپرست دانشکده علوم پایه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر ، رئیس دانشگاه بجنورد، در حکمی دکتر حمیده نسب‌زاده عضو هیأت علمی گروه آموزشی ریاضی را به...چهارشنبه، ۱ اردی‌بهشت ۱۴۰۰

اعتبارات شبکه آزمایشگاهی در سال ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، طرح‌های ویژه باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی سال ۱۴۰۰ اعلام شد:   ۱ - ...چهارشنبه، ۱ اردی‌بهشت ۱۴۰۰

تمدید انتصاب دکتر ابراهیم محمدی رازی در سمت مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد، حکم دکتر ابراهیم محمدی رازی عضو هیأت علمی گروه آموزشی فیزیک را در...چهارشنبه، ۱ اردی‌بهشت ۱۴۰۰