اعضای هیأت امنا

اعضای حقوقی

دکتر منصور غلامی؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا

دکتر احمد محقر؛ رئیس دانشگاه بجنورد و دبیر هیأت امنا

دکتر عبدالرضا باقری؛ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

دکتر سید حسین سیدین؛ رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا

مهندس فریدون نوری‌خواه؛ نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

دکتر علیرضا حسینی؛ رئیس دانشگاه کوثر

دکتر مصطفی حیدری؛ رئیس مجتمع آموزش عالی اسفراین

دکتر علیرضا دادخواه؛ رئیس مجتمع آموزش عالی شیروان

 

اعضای حقیقی

حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا برزگر؛ عضو هیأت امنا

دکتر علی قربانی؛ عضو هیأت امنا

دکتر علی محقر؛ عضو هیأت امنا

دکتر محمدحسین انصاری‌مود؛ عضو هیأت امنا

مهندس عبدالرضا وفائی؛ عضو هیأت امنا