Bojnord University
بستن

مدیریت طرح و برنامه

معرفی مدیریت

مدیریت طرح و برنامه دانشگاه بجنورد یکی از واحدهای تابعه حوزه ریاست است که با عنایت به اهمیت تدوین و طراحی برنامه ­ها و فرایندهای امور مختلف در سطح دانشگاه، در نیمه اول سال 1393 راه اندازی گردید و هدف آن ساماندهی وضعیت بودجه ­ریزی، جمع ­آوری آمار و اطلاعات دانشگاه ، ساماندهی و برنامه ­ریزی واحد آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه، بررسی اعلام نیاز نیروی انسانی و متخصص با همکاری واحدهای ذی­ربط، ارائه برنامه ­های کوتاه ­مدت، میان­ مدت و بلند­مدت دانشگاه مطابق با سند راهبردی، ارزیابی عملکرد کارکنان و دانشگاه، رسیدگی به مباحث تحول اداری و بهره ­وری، مدیریت فرایندهای سازمانی و بازبینی مداوم ساختار و تشکیلات دانشگاه می باشد. ساختار تشکیلاتی این مدیریت دارای دو گروه با عناوین تحول اداری و بهره ­وری و برنامه و بودجه است که در مجموع 13 پست سازمانی از مجموعه چارت تفصیلی دانشگاه را به خود اختصاص می دهد.

 

رزومه مدیر طرح و برنامه

 

 

 

مدیران طرح و برنامه از ابتدا تاکنون:

 

 

نام و نام خانوادگی سال های تصدی تصویر
دکتر حسین کریمی مرداد 1399 تاکنون
دکتر جوادرضا واحدی 1398-1399
دکتر جواد هراتی 1397-1398
دکتر هاشم وحدانی 1393-1397