کارشناس روابط عمومی


 

سمت سازمانی: کارشناس روابط عمومی

نام و نام خانوادگی:روح الله پرویز

مدرک تحصیلی:کارشناسی - معماری

شماره تماس مستقیم :05832201016

مکان اسقرار واحد :  سازمان مرکزی – حوزه ریاست - اتاق 405

کارشناس روابط عمومی
 

 

 

سمت سازمانی: کارشناس روابط عمومی

نام و نام خانوادگی: محمود مشکات

مدرک تحصیلی:کارشناسی - شهرسازی

شماره تماس مستقیم :05832201014

مکان اسقرار واحد : سازمان مرکزی – حوزه ریاست - اتاق 405

تقویم

۳ مرداد ۱۴۰۰
S M T W T S
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         
هیچ رویدادی در این روز وجود ندارد
زمان عنوان نوع  
هیچ رویدادی در این روز وجود ندارد
نمایش 0 نتیجه