Bojnord University
بستن

نمایشگر یک مطلب


گروه برنامه و بودجه

نمایشگر یک مطلب


شرح وظایف

 

بخش بودجه :

 

 • انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه
 • برنامه ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویت های دانشگاه
 • همکاری با مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه
 • جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پشنهاد
 • تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدف ها و خط مشی کلی دانشگاه
 • نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها
 • دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی
 • ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای دانشگاه
 • نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای برحسب فعالیت و برنامه های اجرایی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها
 • بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات جاری و عمرانی با وزارت متبوع
 • بررسی و مبادله موافقت­نامه ­های مربوط به فعالیت های عمرانی با سازمان برنامه و بودجه کشور

 

بخش آمار:

 

 • تکمیل فرم ها و فایل های مربوط به آمار آموزش عالی وزارت علوم و مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، سازمان سنجش، استانداری، فرمانداری و سایر سازمانها و نهادهای دولتی
 • تکمیل و به روزرسانی پورتال ­های مربوط به مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و به روز رسانی شاخص های آموزشی و دانشجویی
 • پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی و درخواستهای آماری حوزه های مختلف دانشگاه در سطوح مدیریتی و کارشناسی و تهیه و تنظیم گزارشات، جداول، شاخص ­ها و نماگرهای آماری مورد نیاز آنها
 • تهیه گزارش عملکرد دانشگاه بجنورد شامل کلیه اطلاعات و شاخص ­های آموزشی، پژوهشی دانشجویی ،فرهنگی و عمرانی به انضمام تاریخچه و افتخارات دانشگاه و به­ روزرسانی آن
 • تهیه و به ­روزرسانی کلیه اقلام آماری ، جداول و نمودارهای آماری استفاده شده در سالنامه آماری دانشگاه
 • تکمیل فرم ها و شاخص ­های ارزیابی عملکرد اختصاصی و عمومی دانشگاه و جمع‌آوری مستندات مربوطه  و ارائه گزارش تحلیلی نتایج آن
 • تهیه گزارش تحلیل وضعیت فضای کالبدی دانشگاه (زیربناها و فضاهای موجود، دردست احداث/ آموزشی، پژوهشی، دانشجویی ،فرهنگی، ورزشی، رفاهی و ...) و بررسی درصد رشد(کمبود) سرانه­ های موجود و مقایسه با سرانه­ های مطلوب وزارت علوم
 • برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی با واحدهای مختلف دانشگاه اعم از آموزشی ، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی، اداری مالی و عمرانی جهت جمع‌آوری آمار و اطلاعات و شاخص ­های مختلف و به ­روز­رسانی آنها که شامل موارد ذیل می­باشد:
 • آمار دانشجویان دانشگاه بجنورد (پذیرفته شده، شاغل به تحصیل، دانش ­آموخته به تفکیک­ های مختلف و مورد نیاز) و تطبیق آمار مربوطه با کدهای استاندارد وزارت علوم
 • آمار اعضای هیأت علمی ، اساتید مدعو و حق التدریس دانشگاه بجنورد و تطبیق آمار مربوطه با کدهای استاندارد وزارت علوم
 • آمار کارکنان دانشگاه (رسمی، پیمانی ،قراردادی و ...)
 • آمارفعالیت­ های پژوهشی دانشگاه شامل طرح ­های پژوهشی و مقالات ارائه­ شده در کنفرانس ­های داخلی و خارجی و مقالات و کتاب ­های چاپ­ شده
 • آمار فعالیت ­های دانشجویی ، فرهنگی و ...