ابقاء دکتر علی خرسند زاک در سمت رئیس مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

شناسه : 1642493

ابقاء دکتر علی خرسند زاک در سمت رئیس مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد، در حکمی دکتر علی خرسند زاک را در سمت رئیس مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین ابقاء کرد.

 

در این حکم خطاب به دکتر خرسند زاک آمده است:

 

با سلام و احترام؛

با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جناب‌عالی، با استناد به مصوبه شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی (نامه‌های شماره 160934/2 مورخ 03/08/99 و 163802/2 مورخ 06/08/99 معاون محترم آموزشی وزارت)، به موجب این حکم برای مدت دو سال به عنوان رئیس مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین ابقاء می‌شوید.

امید است در راستای ارتقای کیفی نظام آموزش عالی، تعیین و تثبیت برنامه‌های گسترش کمی، تنظیم و اجرای برنامه‌های علمی (آموزشی و پژوهشی) در راستای شبکه‌سازی و مأموریت‌گرایی، متناسب‌سازی رشته‌ها با نیازها و استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های ملی و استانی با هماهنگی شورای ساماندهی استانی (موضوع ابلاغیه 176143/11 مورخ 21/08/99 پیوست)، اهتمام عالی خویش را در توسعه کمی و کیفی آن مجتمع با بهره‌مندی از مشارکت اعضای محترم هیئت علمی و کارکنان بکار گیرید.

انتظار می‌رود با اعمال سیاست‌های مؤثر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و حفظ بیت‌المال، پرهیز از تجمل‌گرایی، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی و ارتقای علمی، فرهنگی و اجتماعی آن مجتمع و با اتکال به خداوند متعال در نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید.