ابقای دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه بجنورد

شناسه : 183274

ابقای دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه بجنورد


ابقای دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه بجنورد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، با صدور ابلاغی، دکترعلی اکبر سلیمانیان را برای مدت دوسال در سمت " دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه بجنورد"  ابقا نمود.

متن ابلاغ به این شرح است: 

"

جناب آقای دکتر علی‌اکبر سلیمانیان

نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جناب‌عالی ابلاغ شماره 8062/63/94 مورخ 26/08/1394 به‌عنوان "دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه" برای مدت دو سال تمدید می‌گردد. امید است با استعانت از خداوند متعال همچون گذشته در پیشبرد اهداف دانشگاه و انجام مسئولیت‌های محوله با رویکرد برنامه‌محوری و کیفیت‌گرایی موفق و مؤید باشید.

احمد محقر رئیس دانشگاه بجنورد"