ابقای دکتر احمد حیدرنیا در سمت مدیر گروه آموزشی علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی

شناسه : 1761303

ابقای دکتر احمد حیدرنیا در سمت مدیر گروه آموزشی علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد، در حکمی دکتر احمد حیدرنیا را در سمت «مدیر گروه آموزشی علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی» ابقاء کرد.

 

در این حکم خطاب به دکتر حیدرنیا آمده است:

 

با سلام و احترام؛

     نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد شماره 00/‌131110 مورخ 1400/06/04رئیس محترم دانشکده علوم انسانی، ابلاغ شماره 7518 / 363 / 98 مورخ 1398/06/04 به‌عنوان "مدیر گروه آموزشی علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی" برای مدت دو سال تمدید می‌گردد. امید است با اتکال به پروردگار متعال در پیشبرد اهداف دانشگاه و انجام مسئولیت‌های محوله با رویکرد برنامه‌محوری و کیفیت‌گرایی موفق و مؤید باشید.