ابقای سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه بجنورد

شناسه : 296050

ابقای سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه بجنورد


ابقای سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه بجنورد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، با صدور حکمی، دکتر حسن جعفریانی را در سمت سرپرستی معاونت اداری و مالی ابقا نمود.

متن حکم بدین شرح است:

" جناب آقای دکتر حسن جعفریانی

سرپرست محترم معاونت اداری و مالی دانشگاه

با سلام و احترام

نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جناب‌عالی، به موجب این حکم از تاریخ 20/4/97 به مدت دو سال در سمت "سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه‌" ابقاء می‌گردید. امید است با استعانت از خداوند متعال با بهره‌مندی از تجارب مدیران و کارکنان آن حوزه، رعایت مبانی اقتصاد مقاومتی، اعمال سیاست‌های مدیریت سبز و صرفه جویی در هزینه‌ها، تقویت نظم و انضباط اداری و رعایت دقیق مقررات مالی و جلب مشارکت خیرین، نقشی شایسته در پیشبرد اهداف دانشگاه و انجام مسئولیت‌های محوله با رویکرد برنامه‌محوری و کیفیت‌گرایی داشته باشید.

احمد محقر

رئیس دانشگاه بجنورد"