ابقای معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه بجنورد

شناسه : 170651

ابقای معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه بجنورد


ابقای معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه بجنورد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، با صدور ابلاغی، دکترامیدرضا دهقان  را در سمت "معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه بجنورد" ابقا نمود.

متن ابلاغ به این شرح است: 

" جناب آقای دکتر امیدرضا دهقان

 نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جناب‌عالی به موجب این ابلاغ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی برای مدت دو سال به‌عنوان "معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه" ابقاء می‌شوید.

از جناب‌عالی انتظار دارد ضمن تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط بر حسن اجرای کلیه سیاست‌ها و فرآیندهای آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه با رویکرد برنامه‌محوری و کیفیت‌گرایی، نظارت داشته باشید. بایسته است بر اساس سند راهبردی دانشگاه و با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها به ویژه اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان و با همکاری واحدهای ذی‌ربط در توسعه کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی، تقویت مراکز رشد و کارآفرینی و ارتباط موثر با مؤسسات داخلی و خارجی نهایت کوشش و اهتمام خویش را بکار برید. امید است با استعانت از خداوند متعال همچون گذشته در پیشبرد اهداف دانشگاه و انجام مسئولیت‌های محوله موفق و مؤید باشید.

احمد محقر – رئیس دانشگاه بجنورد"