اخبار هفتگی دانشگاه بجنورد

شناسه : 472824

اخبار هفتگی دانشگاه بجنورد


برگزاری نشست شورای دانشگاه بجنورد با موضوع بررسی ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و مشوق های تحصیلی ( 15 دی 97)

 

 

برگزاری کارگاه آموزشی دیالوگ ویژه ی اعضای هیئت علمی (15 دی 97)

 

برگزاری نشست مشترک هیئت رئیسه ی دانشگاه و رئیس خبرگزاری ایرنای خراسان شمالی (16 دی 97)

لینک گزارش تصویری در سایت ایرنا

لینک خبر اول در سایت ایرنا

لینک خبر دوم در سایت ایرنا