اطلاعیه بارگذاری محتوا در سامانه مدیریت یادگیری الکترونیک

شناسه : 1008271

اطلاعیه بارگذاری محتوا در سامانه مدیریت یادگیری الکترونیک


با آرزوی سلامتی برای کلیه اساتید محترم دانشگاه بجنورد
پیرو اطلاعیه های قبلی این مدیریت، با توجه به اینکه دسترسی دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی به سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی (LMS) از تاریخ 15 فرودین ماه میسر خواهد بود لذا از تمامی اساتید محترم درخواست می شود نسبت به بارگذاری محتوای دروس نظری و یا بخش نظری دروس نظری- عملی تا 15 فرودین ماه در این سامانه اقدام نمایند.
مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی