اطلاعیه تعطیلات تابستانی

شناسه : 2240798

اطلاعیه تعطیلات تابستانی


دانشجویان گرامی؛
دانشگاه بجنورد از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ لغایت ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ تعطیل می‌باشد؛ لذا خواهشمندست، برای پیگیری و انجام امور آموزشی خارج از بازه ذکرشده مراجعه نمایید.
مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی