برای مشاهده اطلاعیه ثبت نام دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 98-97 کلیک کنید.