شناسه : 474111

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته‌شدگان رشته علوم ورزشی سال تحصیلی 98-97