اطلاعیه ثبت نام پذیرفته‏ شدگان مقطع کارشناسی ارشد 1396

شناسه : 12752

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته‏ شدگان مقطع کارشناسی ارشد 1396


ضمن تبریک قبولی شما و آرزوی موفقیت در تمامی عرصههای پیشرو به اطلاع میرساند:

زمان ثبتنام دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسیارشد پذیرفته شده دردانشگاه بجنورد 21 و 22 شهریور ماه 1396 اعلام میگردد. شرایط و ضوابط  پذیرش متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.