اطلاعیه شیوه برگزاری امتحانات و جلسات دفاع

شناسه : 1070744

اطلاعیه شیوه برگزاری امتحانات و جلسات دفاع


با توجه به نامه ابلاغی معاون محترم آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ 99/03/08 مصوبات شورای آموزشی دانشگاه بجنورد درخصوص شیوه برگزاری امتحانات و جلسات دفاع به شرح زیر اعلام می‌شود:

  1. آزمون دروس نظری مطابق شیوه نامه ارزشیابی دانشگاه (پیوست 1-مصوبه بند 1 صورت جلسه شماره 306 شورای آموزشی) به صورت مجازی و تکوینی انجام خواهد شد و به هیچ عنوان آزمون حضوری برای دروس نظری و آن دسته از دروس عملی که به صورت مجازی به پایان خواهند رسید انجام نخواهد شد.
  2. پیرو مصوبه بند 11 صورت جلسه شماره 307 شورای آموزشی تاریخ امتحانات  مطابق تقویم آموزشی دانشگاه (99/03/27-99/04/11) به قوت خود باقی است. چنانچه امکان اتمام کلاس و برگزاری امتحان به تشخیص استاد درس در تقویم فوق امکان پذیر نباشد با درخواست استاد به دانشکده امکان برگزاری امتحانات در بازه 99/05/02-99/05/15 برابر برنامه امتحانی که آموزش اعلام خواهد کرد میسر خواهد بود.
  3. بازه ثبت نمره : 99/03/27 – 99/05/20
  4. مهلت اعتراض دانشجویان تا یک هفته بعد ثبت نمره خواهد بود.
  5. بازه زمانی برگزاری حضوری آن دسته از دروسی که به صورت مجازی امکان برگزاری یا اتمام آنان میسر نبوده است متعاقبا اعلام خواهد شد.
  6. آن دسته از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که پیش از بروز وضعیت فعلی، به تایید استاد راهنما آمادگی دفاع داشته­‌اند، اما به دلیل محدودیت­‌های ناشی از بیماری، جلسه دفاع آنان برگزار نشده است می‏‌توانند در اسرع زمان به روش الکترونیکی، حضوری یا نیمه حضوری با مراعات همه شروط و ضوابط برگزاری دفاع تحت نظارت مدیریت  امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اقدام نماید.