اطلاعیه مهم تمدید مهلت دفاع از پایان­ نامه در نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400

شناسه : 1730007

اطلاعیه مهم تمدید مهلت دفاع از پایان­ نامه در نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400


 


با توجه به شرایط حاکم بر فضای پژوهشی کشور ناشی از همه گیری کرونا زمان دفاع از پایان­ نامه­ های تحصیلات تکمیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 برای آن دسته از دانشجویانی که محدودیت معافیت تحصیلی نظام وظیفه ندارند تا تاریخ  30 مهرماه سال 1400 تمدید گردید.

درهرصورت تاریخ دانش ­آموختگی، تاریخ دفاع قابل قبول از پایان­ نامه خواهد بود و مسئولیت هرگونه عواقب احتمالی ناشی از درج تاریخ دانش‌آموختگی پس از 31 شهریور 1400 (مهرماه) به عهده دانشجو خواهد بود.

شایان ذکر است دانشجویانی که 31 شهریور1400 معافیت تحصیلی آنها به پایان می رسد، باید نسبت به ثبت درخواست تمدید سنوات از کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه اقدام و کمافی‌سابق ادامه تحصیل آنها منوط به موافقت کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه و کسب موافقت سازمان نظام وظیفه برای تمدید معافیت تحصیلی است.

فایل اطلاعیه

 

                                     مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی