قابل توجه متقاضیان استفاده از تسهیلات   پذیرش بدون آزمون  دانشجو در مقطع کارشناسی ‎ ارشد دانشگاه بجنورد در سال تحصیلی 99-98   بدین‏وسیله به اطلاع می‌رساند، دانشگاه بجنورد در راستای اجرای آیین‌نامه شماره  ۷۷۹۴۸/۲۱  مورخ 1393/05/05 شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه‌های آیین‌نامه مذکور و همچنین مصوبات جلسه شماره 65 شورای یادشده ابلاغیه 96/12/16، از بین دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته واجد شرایط آیین‌نامه مذکور از کلیه دانشگاه‌های دولتی سراسر کشور  برای ورود به مقطع کارشناسی‎ارشد سال تحصیلی 99-98 ، در رشته ‏های مندرج در جدول شماره 1 اقدام به پذیرش دانشجو می‌نماید.   داوطلبانی که واجد شرایط استفاده از این‌ آیین‌نامه بوده، می‌توانند حداکثر تا تاریخ 1398/01/31  مدارک مربوط را به مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد (دفتر استعدادهای درخشان) ارسال نمایند؛ بدیهی است به درخواست‏های واصله پس از این تاریخ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.    به دانش‏آموختگان برتر دوره کارشناسی که دانشگاه بجنورد را از طریق این فراخوان برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی انتخاب نمایند کمک هزینه تحصیلی مطابق جدول شماره 2 اعطا می‏گردد.   مدارک مورد نیاز و ضروری برای بررسی اولیه درخواست متقاضیان به شرح زیر می‌باشد:   1) تکمیل و ارسال گواهی احراز رتبه ( فرم شماره 1 ) ویژه دانشجویان ورودی سال 1394 دانشگاه‌ها که تا پایان نیمسال ششم، حداقل   واحدهای درسی‎ را گذرانده و به لحاظ میانگین کل، جزو پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشد و در بازه زمانی 1397/07/01 تا 1398/06/31 دانش‎آموخته شده یا خواهند شد؛ 2) تکمیل و ارسال فرم شماره 2 درخصوص بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی متقاضیان (به منظور بررسی درخواست متقاضی، ارسال مدارک مربوط به سوابق آموزشی و پژوهشی دانشجو، الزامی است)؛ 3) ارائه تصویر مدرک تحصیلی دوره کارشناسی ویژه دانش‌آموختگان که تاریخ دانش­آموختگی در آن قید شده باشد (از زمان دانش‌آموختگی دانشجو، ‌بیشتر از یکسال نگذشته باشد)؛ 4) تصویر ریزنمرات واحدهای درسی گذرانده شده؛ 5) یک قطعه عکس الصاق شده به گواهی احراز رتبه ( فرم شماره 1 )؛ 6) تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی؛   در صورت لزوم واجدین شرایط پس از بررسی اولیه درخواست‏های واصله، توسط دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه بجنورد، دعوت به مصاحبه خواهند شد، لذا خواهشمند است از هرگونه مراجعه حضوری خودداری نمایید.   فرم شماره 1 فرم شماره 2 جدول شماره 1 جدول شماره 2   دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه بجنورد   آدرس پستی: خراسان شمالی ـ بجنورد-کیلومتر 4 جاده اسفراین ـ دانشگاه بجنورد ـ مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی ـ دفتر استعدادهای درخشان کد پستی 9453155111 تلفن : 32201083- 058        

 

قابل توجه متقاضیان استفاده از تسهیلات  پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع کارشناسیارشد

دانشگاه بجنورد در سال تحصیلی 99-98

 

بدین‏وسیله به اطلاع می‌رساند، دانشگاه بجنورد در راستای اجرای آیین‌نامه شماره ۷۷۹۴۸/۲۱ مورخ 1393/05/05 شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه‌های آیین‌نامه مذکور و همچنین مصوبات جلسه شماره 65 شورای یادشده ابلاغیه 96/12/16، از بین دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته واجد شرایط آیین‌نامه مذکور از کلیه دانشگاه‌های دولتی سراسر کشور  برای ورود به مقطع کارشناسی‎ارشد سال تحصیلی 99-98، در رشته ‏های مندرج در جدول شماره 1 اقدام به پذیرش دانشجو می‌نماید.
 
داوطلبانی که واجد شرایط استفاده از این‌ آیین‌نامه بوده، می‌توانند حداکثر تا تاریخ 1398/01/31 مدارک مربوط را به مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد (دفتر استعدادهای درخشان) ارسال نمایند؛ بدیهی است به درخواست‏های واصله پس از این تاریخ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 
 به دانش‏آموختگان برتر دوره کارشناسی که دانشگاه بجنورد را از طریق این فراخوان برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی انتخاب نمایند کمک هزینه تحصیلی مطابق جدول شماره 2 اعطا می‏گردد.
 
مدارک مورد نیاز و ضروری برای بررسی اولیه درخواست متقاضیان به شرح زیر می‌باشد:
 
1) تکمیل و ارسال گواهی احراز رتبه (فرم شماره 1) ویژه دانشجویان ورودی سال 1394 دانشگاه‌ها که تا پایان نیمسال ششم، حداقل   واحدهای درسی‎ را گذرانده و به لحاظ میانگین کل، جزو پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشد و در بازه زمانی 1397/07/01 تا 1398/06/31 دانش‎آموخته شده یا خواهند شد؛
2) تکمیل و ارسال فرم شماره 2 درخصوص بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی متقاضیان (به منظور بررسی درخواست متقاضی، ارسال مدارک مربوط به سوابق آموزشی و پژوهشی دانشجو، الزامی است)؛
3) ارائه تصویر مدرک تحصیلی دوره کارشناسی ویژه دانش‌آموختگان که تاریخ دانش­آموختگی در آن قید شده باشد (از زمان دانش‌آموختگی دانشجو، ‌بیشتر از یکسال نگذشته باشد)؛
4) تصویر ریزنمرات واحدهای درسی گذرانده شده؛
5) یک قطعه عکس الصاق شده به گواهی احراز رتبه (فرم شماره 1
6) تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی؛
 
در صورت لزوم واجدین شرایط پس از بررسی اولیه درخواست‏های واصله، توسط دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه بجنورد، دعوت به مصاحبه
خواهند شد، لذا خواهشمند است از هرگونه مراجعه حضوری خودداری نمایید.
 
 
دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه بجنورد
 
آدرس پستی:
خراسان شمالی ـ بجنورد-کیلومتر 4 جاده اسفراین ـ دانشگاه بجنورد ـ مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی ـ دفتر استعدادهای درخشان
کد پستی 9453155111
تلفن : 32201083- 058