اعضاء هیات امنا دانشگاه بجنورد

شناسه : 17308

اعضاء هیات امنا دانشگاه بجنورد


اعضای هیأت امنا

 

اعضای حقوقی

دکتر سیدضیاء هاشمی؛ سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا

دکتر احمد محقر؛ رئیس دانشگاه بجنورد و دبیر هیأت امنا

دکتر عبدالرضا باقری؛ مشاور وزیر و رئیس مرکز  هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

دکتر عبدالحسین فریدون؛ رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا

آقای فریدون نوری‌خواه؛ نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

دکتر محمدعلی رباط جزی؛ رئیس دانشگاه کوثر

دکتر مصطفی حیدری؛ رئیس مجتمع آموزش عالی اسفراین

دکتر محمدرضا غلامی؛ رئیس مجتمع آموزش عالی شیروان

 

اعضای حقیقی

مهندس سیدعلی‌اکبر پرویزی؛ عضو هیأت امنا

دکتر علی محقر؛ عضو هیأت امنا

دکتر محسن طالب‌زاده؛ عضو هیأت امنا

دکتر محمدحسین انصاری‌مود؛ عضو هیأت امنا

آقای موسی‌الرضا ثروتی؛ عضو هیأت امنا

 

مدعوین

دکتر شهاب کسکه؛ معاون مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

دکتر امیدرضا دهقان؛ معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه بجنورد