اعضای هیات علمی (همکاران)

شناسه : 16502

اعضای هیات علمی (همکاران)


 
نام و نام خانوادگی گروه آموزشي پست الكترونيك دانشكده
محسن ضيايي گروه مهندسي صنايع گرايش تحليل سيستم ها ziaee [AT] ub.ac.ir  
هاشم وحداني گروه مهندسي صنايع گرايش تحليل سيستم ها hvahdani [AT] ub.ac.ir  
بابك رضايي خبوشان گروه مهندسي صنايع گرايش تحليل سيستم ها b.rezaee [AT] ub.ac.ir  
منصوره خاكستاني گروه مهندسي صنايع گرايش تحليل سيستم ها m.khakestani [AT] ub.ac.ir  
حميدرضا محقي گروه مهندسي صنايع گرايش تحليل سيستم ها hr.moheghi [AT] ub.ac.ir  
مهدي ديرانلو گروه مهندسي صنايع گرايش تحليل سيستم ها m.deiranloo [AT] ub.ac.ir  
ياسر دهنوي گروه مهندسي عمران ydehnavi [AT] ub.ac.ir  
محسن طالب زاده گروه مهندسي عمران mtalebzadeh [AT] ub.ac.ir  
مهران محمدي گروه مهندسي عمران m.mohamadi [AT] ub.ac.ir  
محمد خندان بكاولي گروه مهندسي عمران m.khandan [AT] ub.ac.ir  
حسن محمدي پيروز گروه مهندسي برق گرايش قدرت pirouz [AT] ub.ac.ir  
محمد وحداني گروه حسابداري m.vahdani [AT] ub.ac.ir  
صديقه دوستيان گروه حسابداري s.doostian [AT] ub.ac.ir  
مجيد دشتبان فاروجي گروه اقتصاد نظري m.dashtnan [AT] ub.ac.ir  
روح الله بابكي گروه اقتصاد نظري babaki [AT] ub.ac.ir  
افسانه جوادي گروه اقتصاد نظري a.javadi [AT] ub.ac.ir  
زينب گل پيچ گروه مشاوره و روانشناسی z.golpich [AT] ub.ac.ir  
علي اكبر سليمانيان گروه مشاوره و روانشناسی soliemanian [AT] ub.ac.ir  
حسين اسكندري گروه مشاوره و روانشناسی h.eskandari [AT] ub.ac.ir  
معصومه اسلامي گروه مشاوره و روانشناسی eslami [AT] ub.ac.ir  
حميد درودي گروه مشاوره و روانشناسی h.darroudi [AT] ub.ac.ir  
هادی عباسی گروه مشاوره و روانشناسی abbasihadi [AT] yahoo.com  
زهرا رسولي گروه معارف z.rasooli [AT] ub.ac.ir  
علي اصغر پيله ور گروه مهندسي شهرسازي pilevar [AT] ub.ac.ir  
محمدرضا قرباني گروه زبان انگليسي ghorbani [AT] ub.ac.ir  
محمدعلي رباط جزي گروه زبان انگليسي ma.robatjazy [AT] ub.ac.ir  
محمد شباني گروه تربيت بدني shabani [AT] ub.ac.ir  
نصرت الله هدايت پور گروه تربيت بدني n.hedayatpour [AT] ub.ac.ir  
آزاده شريفي نوغابي گروه گرافيك a.sharifi [AT] ub.ac.ir  
عادله طالب زاده گروه گرافيك a.talebzadeh [AT] ub.ac.ir  
رضا مرادپور گروه مهندسي معماري r.moradpoor [AT] ub.ac.ir  
مصطفی ارغياني گروه مهندسي معماري m.arghyani [AT] ub.ac.ir  
محمد مهوش گروه مهندسي معماري m.mahvash [AT] ub.ac.ir  
مهسا ضميري گروه مهندسي شهرسازي m.zamiri [AT] ub.ac.ir  
ميثم علي پور گروه مهندسي شهرسازي m.alipour [AT] ub.ac.ir  
محمود بخشي گروه رياضي bakhshi [AT] ub.ac.ir  
اميدرضا دهقان گروه رياضي dehghan [AT] ub.ac.ir  
سميه محمدزاده گروه رياضي smohamad [AT] ub.ac.ir  
امید وحدانی فر گروه ادبيات فارسي o.kargari [AT] ub.ac.ir  
محمدباقر مقدسی گروه حقوق mbmoghadasi [AT] ub.ac.ir  
مهدی بی غم گروه مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار mahdi.bigham [AT] ub.ac.ir  
رابعه روانی فرد گروه مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار ravanifard [AT] ub.ac.ir  
زهرا فرهادی گروه حسابداري z.farhadi [AT] ub.ac.ir  
الهام حاجیان گروه مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار e.hajian [AT] ub.ac.ir  
علی اکبر یحیی آبادی گروه مهندسي عمران a.yahyaabadi [AT] ub.ac.ir  
امین جاجرمی گروه مهندسي برق گرايش قدرت a.jajarmi [AT] ub.ac.ir  
علیرضا شریعتی ایوری گروه حسابداري a.shariati [AT] ub.ac.ir  
احمد لطفی گروه حسابداري a.lotfi [AT] ub.ac.ir  
نرجس کمالی کرمانی گروه حسابداري n.kamali [AT] ub.ac.ir  
ملاحت امانی گروه مشاوره و روانشناسی m.amani [AT] ub.ac.ir  
علی محمدزاده ابراهیمی گروه مشاوره و روانشناسی am.ebrahimi [AT] ub.ac.ir  
بهنام الیاس پور گروه اقتصاد نظري elyaspour [AT] ub.ac.ir  
تکتم امینی گروه اقتصاد نظري t.amini [AT] ub.ac.ir  
جواد هراتی گروه اقتصاد نظري j.herati [AT] ub.ac.ir  
عبدالله خشنودی گروه اقتصاد نظري a.khoshnudi [AT] ub.ac.ir  
زکیه دوست کام گروه معارف z.doustkam [AT] ub.ac.ir  
محمد عبداللهی گروه معارف m.abdollahi [AT] ub.ac.ir  
محمدرضا عادل گروه زبان انگليسي m.adel [AT] ub.ac.ir  
محمد شیخ زاده گروه مدیریت، سنجش و تکنولوژی آموزشی m.sheikhzadeh [AT] ub.ac.ir  
علیرضا حدادیان گروه مدیریت، سنجش و تکنولوژی آموزشی a.hadadian [AT] ub.ac.ir  
حسن جعفریانی گروه مدیریت، سنجش و تکنولوژی آموزشی h.jafaryani [AT] ub.ac.ir  
علیرضا حسنی گروه مهندسي شهرسازي a.hasani [AT] ub.ac.ir  
عاطفه صداقتی گروه مهندسي شهرسازي a.sedaghati [AT] ub.ac.ir  
حسن وحدانی چرزه خون گروه مهندسي شهرسازي h.vahdani [AT] ub.ac.ir  
علی دانشوری گروه مهندسي شهرسازي a.daneshvari [AT] ub.ac.ir  
مریم قربانزاده گروه مهندسي معماري    
موسی شاکری گروه مهندسي معماري m.shakeri [AT] ub.ac.ir  
هانیه اسحاق زاده گروه گرافيك h.eshaghzadeh [AT] ub.ac.ir  
سمیه خزائی گروه گرافيك s.khazaee [AT] ub.ac.ir  
نفیسه گریوانی گروه صنایع دستی n.gerivani [AT] ub.ac.ir  
بهنام سربخشیان گروه صنایع دستی b.sarbakhshian [AT] ub.ac.ir  
داوود بخشش گروه علوم كامپيوتر d.bakhshesh [AT] ub.ac.ir  
مهدی ایمان پرست گروه علوم كامپيوتر m.imanparast [AT] ub.ac.ir  
فروغ معین مقدس گروه رياضي f.moeen [AT] ub.ac.ir  
محمد دهقان نیری گروه رياضي m.dehghan [AT] ub.ac.ir  
صدیقه باروط کوب گروه رياضي s.barutkub [AT] ub.ac.ir  
حمیده نسب زاده گروه رياضي h.nasabzadeh [AT] ub.ac.ir  
عصمت رشیدی گروه تربيت بدني e.rashidi [AT] ub.ac.ir  
محسن کیان گروه رياضي kian [AT] ub.ac.ir  
قاسم جوادی گروه مهندسي عمران ghjavadi [AT] ub.ac.ir  
سید قاسم رستمی گروه مهندسي عمران gh.rostami [AT] ub.ac.ir  
مسابقات acm گروه علوم كامپيوتر acm.info [AT] ub.ac.ir  
احمد حیدرنیا گروه مشاوره و روانشناسی heydarnia [AT] ub.ac.ir  
زینب عرب اسدی گروه علوم كامپيوتر arabasadi [AT] ub.ac.ir  
حسن جعفریانی گروه مدیریت، سنجش و تکنولوژی آموزشی h.jafariani [AT] ub.ac.ir  
مجتبی حاجی پور گروه رياضي m.hajipoor [AT] ub.ac.ir  
اکبر پاد گروه رياضي a.paad [AT] ub.ac.ir  
مهدی نودهی گروه رياضي m.nodehi [AT] ub.ac.ir  
الهام عنایتی گروه علوم كامپيوتر e.enayati [AT] ub.ac.ir  
حسام صفا گروه رياضي h.safa [AT] ub.ac.ir  
عبدالرضا محمدی گروه مهندسي برق گرايش قدرت a.mohammadi [AT] ub.ac.ir  
ابوالفضل جمشیدزاده گروه مهندسي عمران a.jamshidzadeh [AT] ub.ac.ir  
زهره دادی گروه رياضي z.dadi [AT] ub.ac.ir  
احمد محقر گروه حقوق a.mohaghar [AT] ub.ac.ir  
حسین موسائی گروه رياضي h.mousaee [AT] ub.ac.ir  
ابوالفضل محمدی گروه مهندسی شیمی mohammadi.a [AT] ub.ac.ir  
پریسا نیلوفر گروه رياضي p.nilufar [AT] ub.ac.ir  
حسام الدین آرمان گروه صنایع دستی h.arman [AT] ub.ac.ir  
مجید الهی شیروان گروه زبان انگليسي m.elahi [AT] ub.ac.ir  
حامد جوادی گروه مهندسي برق گرايش قدرت h.javadi [AT] ub.ac.ir  
طیبه رحیمی گروه مشاوره و روانشناسی t.rahimi [AT] ub.ac.ir  
امین جاجرمی گروه مهندسي برق گرايش قدرت    
مسعود نیکوقدم گروه اقتصاد نظري nikooghadam [AT] ub.ac.ir  
عظیم نظری گروه اقتصاد نظري a.nazari [AT] ub.ac.ir  
مرتضی نوروزی گروه رياضي m.norouzi [AT] ub.ac.ir  
آرمین حاجیان گروه رياضي a.hadjian [AT] ub.ac.ir  
عباس نسائیان گروه مشاوره و روانشناسی a.nesaeeyan [AT] ub.ac.ir  
مرتضی نظیفی گروه مشاوره و روانشناسی nazifi [AT] ub.ac.ir  
طیبه نصری گروه رياضي t.nasri [AT] ub.ac.ir  
رضا شکوهی گروه رياضي r.shokuhi [AT] ub.ac.ir  
بی بی ملیحه موسوی گروه رياضي m.mousavi [AT] ub.ac.ir  
ابوالفضل نیازی مطلق گروه رياضي a.niazi [AT] ub.ac.ir  
مریم رمضانی گروه رياضي m.ramezani [AT] ub.ac.ir  
سید بیژن جیا گروه فیزیک jiabijan [AT] ub.ac.ir  
آزاده سلطانی گروه مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار a.soltani [AT] ub.ac.ir  
ابراهیم محمدی رازی گروه مهندسي برق گرايش قدرت e.mohammadi [AT] ub.ac.ir  
غلامحسین اکبری گروه مهندسي عمران akbari [AT] ub.ac.ir  
مهدی بیات گروه مهندسی شیمی m.bayat [AT] ub.ac.ir  
رضا نیرومند گروه معارف r.niroomand [AT] ub.ac.ir  
حمید فدیشه ای گروه مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار h.fadishei [AT] ub.ac.ir  
رقیه اسدی گروه مشاوره و روانشناسی r.asadi [AT] ub.ac.ir  
مژگان قربان زاده گروه مهندسي معماري m.ghorbanzadeh [AT] ub.ac.ir  
حسین احمد برآبادی گروه اقتصاد نظري h.barabadi [AT] ub.ac.ir  
علی گرمرودی گروه مهندسی شیمی a.garmroudi [AT] ub.ac.ir  
فرشید پورشهابی گروه اقتصاد نظري f.pourshahabi [AT] ub.ac.ir  
جواد صائبی گروه مهندسي برق گرايش قدرت s.saebi [AT] ub.ac.ir  
محمد علی نژاد مفرد گروه رياضي m.alinejad [AT] ub.ac.ir  
محمد ولی احمدی گروه رياضي mv.ahmadi [AT] ub.ac.ir  
حسین کریمی گروه مهندسي صنايع گرايش تحليل سيستم ها h.karimi [AT] ub.ac.ir  
غلامحسین خرمی گروه فیزیک gh.khorami [AT] ub.ac.ir  
امین امیری دلوئی گروه مهندسی مکانیک a.amiri [AT] ub.ac.ir  
محسن رستمیان دلاور گروه رياضي m.rostamian [AT] ub.ac.ir  
ساناز جعفری گروه مهندسی مکانیک s.jafari [AT] ub.ac.ir  
علي اصغر ياري فرد گروه مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار yarifard [AT] ub.ac.ir  
حسين شهركي گروه مهندسي عمران h.shahraki [AT] ub.ac.ir  
مجتبی مجرد گروه ادبيات فارسي m.mojarad [AT] ub.ac.ir  
امين جودت گروه مهندسی مکانیک a.jodat [AT] ub.ac.ir  
الیاس برآبادی گروه زبان انگليسي e.barabadi [AT] ub.ac.ir  
هومن نعیمی گروه مهندسی مکانیک h.naeimi [AT] ub.ac.ir  
حسين طاهري چادر نشين گروه تربيت بدني h.taheri [AT] ub.ac.ir  
علي رضا قنبري فيروز آبادي گروه تربيت بدني ghanbari [AT] ub.ac.ir  
زهرا عامري گروه حقوق a.ameri [AT] ub.ac.ir  
سعيد بذرافشان گروه حسابداري s.bazrafshan [AT] ub.ac.ir  
حسن ايزانلو گروه زبان انگليسي h.izanlu [AT] ub.ac.ir  
معين السادات حجازي گروه صنایع دستی hejazi [AT] ub.ac.ir  
زهرا نیکخواه فرخانی گروه مدیریت، سنجش و تکنولوژی آموزشی z.nkkhah [AT] ub.ac.ir  
حسن سلم آبادی گروه معارف h.salmabadi [AT] ub.ac.ir  
سلمان پور اسماعيل گروه مهندسي عمران pouresmaeil [AT] ub.ac.ir  
حسين دلاوري گروه مهندسی شیمی h.delavari [AT] ub.ac.ir  
حكيمه مربي هروي گروه آمار h.morabi [AT] ub.ac.ir  
میقاق حسینی کشتانی گروه تربيت بدني m.hosseini [AT] ub.ac.ir  
مهران گرمه گروه مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار m.grame [AT] ub.ac.ir  
محمد ریحانی گروه تربيت بدني mo.reihani [AT] ub.ac.ir  
مهتا سردرودیان گروه تربيت بدني m.sardroudian [AT] ub.ac.ir  
مرتضی اسفندیاری گروه مهندسی شیمی m.esfadyari [AT] ub.ac.ir  
الهام محمد زاده نقاشان گروه معارف e.mohammadzadeh [AT] ub.ac.ir  
علی خزائی گروه مهندسي برق گرايش قدرت khazaee.a [AT] ub.ac.ir  
غلامحسن خواجوی فدافن گروه زبان انگليسي hkhajavy [AT] ub.ac.ir  
حمید معرفتی گروه تربيت بدني h.marefati [AT] ub.ac.ir  
مهدی ادیبی گروه مهندسي عمران m.adibi [AT] ub.ac.ir  
حسن سجادی گروه مهندسی مکانیک h.sajjadi [AT] ub.ac.ir  
عبد الحسین طالبی نجف آبادی گروه حسابداري a.talebi [AT] ub.ac.ir