اعلام نتایج آزمون بکارگیری عضو قراردادی دانشگاه بجنورد

اعلام نتایج آزمون بکارگیری عضو قراردادی دانشگاه بجنورد


جهت اطلاع از شرایط و لیست اسامی پذیرفته شدگان پنج برابر ظرفیت اعلامی به سامانه جذب و بکارگیری دانشگاه بجنورد به آدرس http://ubreg96.ir مراجعه نمایید.