شناسه : 552466

اعلام نتایج آزمون بکارگیری عضو قراردادی دانشگاه بجنورد

برای مشاهده ی نتایج به سایت http://ubreg96.ir/usrlgin.aspx  مراجعه فرمایید.