اعلام نتایج انتخابات شورای صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه بجنورد

شناسه : 1816049

اعلام نتایج انتخابات شورای صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه بجنورد


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دومین دوره انتخابات شورای مرکزی مجمع صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه بجنورد روز سه‌شنبه دوم آذرماه 1400 به‌صورت مجازی برگزار گردید.

بر اساس نتایج حاصل از شمارش آرا، از مجموع 130 رأی مأخوذه، دکتر محمد شیخ‌زاده  و دکتر محمد وحدانی با 100 رأی موفق به کسب بیشترین آرا شدند.

نتایج آرای دومین انتخابات شورای مرکزی مجمع صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه بجنورد به شرح زیر می‌باشد.

 

1- دکتر محمد شیخ زاده 100 رأی

1-دکتر محمد وحدانی 100 رأی

3-مهندس سید قاسم رستمی 95 رأی

4-دکتر محمدعلی رباط جزی 93 رأی

5-دکتر صادق گریوانی 88 رأی

6-دکتر موسی شاکری 86 رأی

7-دکتر محمد شبانی 68 رأی

8-دکتر مهدی ادیبی 67 رأی

9-دکتر زهرا فرهادی 65 رأی

10-دکتر امین جودت 62 رأی

11-دکتر نصرت الله هدایت پور 56 رأی

12-دکتر صادق پرتانی 32 رأی

 

بدین ترتیب هفت برگزیده اول به عنوان عضو اصلی شورای مرکزی و منتخب هشتم به عنوان بازرس اصلی انتخاب شده و  برگزیدگان حائز رتبه های بعدی به‌ ترتیب سه نفر اعضای علی البدل شورای مرکزی و یک نفر بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.

گفتنی است انتخابات مذکور با مشارکت پرشور 76درصدی اعضای هیأت علمی دانشگاه برگزار گردید.