بدینوسیله به اطلاع کلیه پذیرفته‌شدگان محترم می‌رساند: ثبت نام اینترنتی (پذیرش غیرحضوری) با مراجعه به سامانه جامع آموزشی گلستان به آدرس https://golestan.ub.ac.ir قابل انجام می باشد. برای مشاهده اطلاعیه ثبت نام دانشجویان ورودی سال تحصیلی 98-97 کلیک کنید.

بدینوسیله به اطلاع کلیه پذیرفته‌شدگان محترم می‌رساند: ثبت نام اینترنتی (پذیرش غیرحضوری) با مراجعه به سامانه جامع آموزشی گلستان به آدرس https://golestan.ub.ac.ir قابل انجام می باشد.

برای مشاهده اطلاعیه ثبت نام دانشجویان ورودی سال تحصیلی 98-97 کلیک کنید.