افتخارآفرینی دانشگاه بجنورد در آیین اختتامیه ی نمایشگاه هفته ی پژوهش و فناوری

شناسه : 454825

افتخارآفرینی دانشگاه بجنورد در آیین اختتامیه ی نمایشگاه هفته ی پژوهش و فناوری


افتخارآفرینی دانشگاه بجنورد در آیین اختتامیه ی نمایشگاه هفته ی پژوهش و فناوری

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، در آیین اختتامیه ی نمایشگاه هفته ی پژوهش و فناوری، از پژوهشگران و غرفه های برتر نمایشگاه تقدیر به عمل آمد.

این آیین در روز پنج شنبه 29 آذر و در محل دانشگاه پیام نور خراسان شمالی برگزار شد و دانشگاه بجنورد موفق به کسب عناوین ذیل گردید:

1- پژوهشگر برتر استانی در گروه علوم انسانی: خانم دکتر طیبه رحیمی پردنجانی

2- پژوهشگر برتر استانی در گروه هنر: آقای دکتر علی اصغر پیله ور

3- پژوهشگر برتر استانی در گروه فنی و مهندسی: آقای دکتر ابوالفضل محمدی

4- فناور برتر حوزه دانشگاهی: آقای دکتر امین جودت

5- کسب رتبه سوم غرفه های نمایشگاهی