امور تغذیه (خدمات دانشجویی)

شناسه : 28804

امور تغذیه (خدمات دانشجویی)


* دانشجویان ورودی جدید جهت دریافت کارت دانشجویی (کارت تغذیه )تأییدیه ثبت نام به سایت واقع در  دانشگاه آقای مهندس علی ابادی مراجعه نمایند.
 
 
 
*دانشجویان گرامی جهت دسترسی به سامانه تغذیه در داخل دانشگاه از لینک http://10.1.1.16 و در خارج دانشگاه از لینک http://nut.ub.ac.ir یا http://78.38.100.136 استفاده نمایید.