انتصاب خانم عادله طالب‌زاده به سمت سرپرست مدیریت گروه آموزشی ارتباط تصویری

شناسه : 1415621

انتصاب خانم عادله طالب‌زاده به سمت سرپرست مدیریت گروه آموزشی ارتباط تصویری


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر ، رئیس دانشگاه بجنورد، در حکمی خانم عادله طالب‌زاده  عضو هیأت علمی گروه آموزشی ارتباط تصویری را به سمت «سرپرست مدیریت گروه آموزشی ارتباط تصویری» منصوب کرد.

 

در این حکم خطاب به خانم طالب‌زاده آمده است:

 

با سلام و احترام؛

     نظر به مراتب تعهد و شایستگی جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد شماره 120222/99 مورخ 1399/09/30 رئیس محترم دانشکده هنر، به موجب این ابلاغ از تاریخ 1399/10/14 با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، برای مدت دو سال به‌عنوان "سرپرست مدیریت گروه آموزشی ارتباط تصویری" منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال در پیشبرد اهداف دانشگاه و انجام مسئولیت‌های محوله با توجه به شرح وظایف مدیران ‌گروه، مندرج در آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مراکز‌ آموزش‌ عالی، با رویکرد برنامه‌محوری و کیفیت‌گرایی موفق و مؤید باشید.

 

رئیس دانشگاه همچنین در نامه‌ای جداگانه از خدمات خانم آزاده شریفی نوغابی، در زمان تصدی سمت «سرپرستی مدیریت گروه آموزشی ارتباط تصویری» دانشگاه تشکر و قدردانی نمود.