انتصاب دکتر ابوالفضل محمدی به سمت مدیر امور پژوهش و فناوری دانشگاه

شناسه : 1759982

انتصاب دکتر ابوالفضل محمدی به سمت مدیر امور پژوهش و فناوری دانشگاه


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر ، رئیس دانشگاه بجنورد، در حکمی دکتر ابوالفضل محمدی عضو هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی شیمی را به سمت « مدیر امور پژوهش و فناوری دانشگاه » منصوب کرد.

 

در این حکم خطاب به دکتر محمدی آمده است:

 

با سلام و احترام؛

     نظر به مراتب تعهد و شایستگی جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم آموزشی و پژوهشی، به موجب این ابلاغ از تاریخ ۱۴۰۰/۰7/19 با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی برای مدت دو سال به‌عنوان "مدیر امور پژوهش و فناوری دانشگاه" منصوب می‌شوید. امید است با لطف و عنایت پروردگار متعال در پیشبرد اهداف دانشگاه و در انجام مسئولیت‌های محوله با رویکرد برنامه‌محوری و کیفیت‌گرایی موفق و مؤید باشید.

 

رئیس دانشگاه همچنین در نامه‌ای جداگانه از خدمات دکتر علی محمدزاده ابراهیمی، در زمان تصدی سمت «مدیریت امور پژوهش و فناوری دانشگاه» تشکر و قدردانی نمود.