انتصاب دکتر الهام محمدزاده نقاشان به سمت مدیر گروه آموزشی معارف اسلامی

شناسه : 1426077

انتصاب دکتر الهام محمدزاده نقاشان به سمت مدیر گروه آموزشی معارف اسلامی


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر ، رئیس دانشگاه بجنورد، در حکمی دکتر الهام محمدزاده نقاشان را به سمت «مدیر گروه آموزشی معارف اسلامی» منصوب کرد.

 

در این حکم خطاب به دکتر محمدزاده نقاشان آمده است:

 

با سلام و احترام؛

     نظر به مراتب تعهد و شایستگی جناب‌عالی به موجب این ابلاغ از تاریخ 1399/10/21 با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی  برای مدت دو سال به‌عنوان «مدیرگروه آموزشی معارف اسلامی» منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال در پیشبرد اهداف دانشگاه و انجام مسئولیت‌های محوله با توجه به شرح وظایف مدیران گروه، مندرج در آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، با رویکرد برنامه‌محوری و کیفیت‌گرایی موفق و مؤید باشید.

 

رئیس دانشگاه همچنین در نامه‌ای جداگانه از خدمات دکتر رضا نیرومند، در زمان تصدی سمت «مدیریت گروه آموزشی معارف اسلامی» دانشگاه تشکر و قدردانی نمود.