انتصاب دکتر محقر به عنوان عضو کمیته استانی هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان

شناسه : 1720289

انتصاب دکتر محقر به عنوان عضو کمیته استانی هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر محمد علی شجاعی، استاندار خراسان شمالی در راستای اجرای ماده «یک» مصوبه ساختار و شرح وظایف کمیته‌های استانی هیأت امنای دانشگاه، طی حکمی دکتر احمد محقر را به عنوان «عضو کمیته استانی هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان استان خراسان شمالی» منصوب کرد.