انتصاب دکتر محمد مهوش به سمت مدیرگروه آموزشی مهندسی معماری

شناسه : 2098504

انتصاب دکتر محمد مهوش به سمت مدیرگروه آموزشی مهندسی معماری


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر محمد شیخ زاده، سرپرست دانشگاه بجنورد، در حکمی دکتر محمد مهوش عضو هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی معماری را به سمت «مدیرگروه آموزشی مهندسی معماری» منصوب کرد.

 

در این حکم خطاب به دکتر مهوش آمده است:

 

با سلام و احترام؛

   نظر به مراتب تعهد و شایستگی جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد شماره 00/143318 مورخ 1401/2/10 رئیس محترم دانشکده هنر، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی از تاریخ 1401/2/20 برای مدت دو سال به‌عنوان "مدیر گروه آموزشی مهندسی معماری" منصوب می‌شوید. امید است در پناه ایزد‌منان در پیشبرد اهداف دانشگاه و انجام وظایف محوله با رویکرد برنامه‌محوری،کیفیت‌گرایی و تحول گرایی و بهره گیری از خرد جمعی موفق و مؤید باشید.

 

دکتر شیخ زاده همچنین در نامه‌ای جداگانه از خدمات دکتر سید مهدی میرهاشمی در زمان تصدی سمت «سرپرست گروه آموزشی مهندسی معماری» تشکر و قدردانی نمود.