انتصاب دکتر مصطفی ارغیانی سمت مدیرگروه آموزشی مهندسی معماری

شناسه : 2240591

انتصاب دکتر مصطفی ارغیانی سمت مدیرگروه آموزشی مهندسی معماری


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر محمد شیخ زاده، سرپرست دانشگاه بجنورد، در حکمی دکتر مصطفی ارغیانی عضو هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی معماری را به سمت «مدیرگروه آموزشی مهندسی معماری» منصوب کرد.

 

در این حکم خطاب به دکتر ارغیانی آمده است:

 

با سلام و احترام؛

   نظر به مراتب تعهد و شایستگی جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد شماره 00/147282 مورخ 1401/4/22 رئیس محترم دانشکده هنر، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی از تاریخ 1401/05/09 برای مدت دو سال به‌عنوان " مدیر گروه آموزشی مهندسی معماری" منصوب می‌شوید. امید است در پناه ایزد‌منان در پیشبرد اهداف دانشگاه و انجام وظایف محوله با رویکرد برنامه‌محوری،کیفیت‌گرایی و تحول گرایی و بهره گیری از خرد جمعی موفق و مؤید باشید.

 

 

دکتر شیخ زاده همچنین در نامه‌ای جداگانه از خدمات دکتر محمد مهوش در زمان تصدی سمت «مدیریت گروه آموزشی مهندسی معماری» تشکر و قدردانی نمود.