انتصاب دکتر مهدی ایمان‌پرست به سمت سرپرست مدیریت گروه آموزشی علوم کامپیوتر

شناسه : 1760050

انتصاب دکتر مهدی ایمان‌پرست به سمت سرپرست مدیریت گروه آموزشی علوم کامپیوتر


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر ، رئیس دانشگاه بجنورد، در حکمی دکتر مهدی ایمان پرست، عضو هیأت علمی گروه آموزشی علوم کامپیوتر را به سمت «سرپرست مدیریت گروه آموزشی علوم کامپیوتر» منصوب کرد.

 

در این حکم خطاب به دکتر ایمان‌پرست آمده است:

 

با سلام و احترام؛

     نظر به مراتب تعهد و شایستگی جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد شماره 00/128973 مورخ 1400/04/09 رئیس محترم دانشکده علوم پایه، به موجب این ابلاغ از تاریخ 1400/07/19 با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، برای مدت دو سال به‌عنوان " سرپرست مدیریت گروه آموزشی علوم کامپیوتر" منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال در پیشبرد اهداف دانشگاه و انجام مسئولیت‌های محوله با توجه به شرح وظایف مدیران ‌گروه، مندرج در آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مراکز‌ آموزش‌ عالی، با رویکرد برنامه‌محوری و کیفیت‌گرایی موفق و مؤید باشید.

 

رئیس دانشگاه همچنین در نامه‌ای جداگانه از خدمات دکتر داود بخشش، در زمان تصدی سمت «سرپرست مدیریت گروه آموزشی علوم کامپیوتر» تشکر و قدردانی نمود.