انتصاب رئیس دانشگاه بجنورد به سمت مدیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه خراسان شمالی

شناسه : 293277

انتصاب رئیس دانشگاه بجنورد به سمت مدیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه خراسان شمالی


انتصاب رئیس دانشگاه بجنورد به سمت مدیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه خراسان شمالی

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با صدور حکمی، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد را به سمت مدیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه خراسان شمالی برای مدت دو سال منصوب نمود.

تصویر حکم: