انتصاب سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد


انتصاب سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، با صدور ابلاغی آقای دکتر ابراهیم محمدی رازی را به سمت "سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه" منصوب نمود. دراین ابلاغ آمده است : " در اجرای بند «1» ماده «8» آیین‌نامه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز آموزش عالی مصوب 22/02/94 و بنا به پیشنهاد معاون محترم آموزشی و پژوهشی به موجب این ابلاغ از تاریخ 26/02/1397 با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به‌عنوان "سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه" منصوب می‌شوید. لازم به ذکر است مدیریت آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه به جنابعالی محول می‌گردد. امید است با استعانت از خداوند متعال در پیشبرد اهداف دانشگاه و  با هماهنگی روسای دانشکده‌ها در انجام مسئولیت‌های محوله با رویکرد برنامه‌محوری و کیفیت‌گرایی موفق و مؤید باشید." همچنین رئیس دانشگاه بجنورد، در نامه ی جداگانه ای، از خدمات آقای دکتر سید حامد جوادی در مدت تصدی سرپرستی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه، تقدیر و تشکر نمود.

انتصاب سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، با صدور ابلاغی آقای دکتر ابراهیم محمدی رازی را به سمت "سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه" منصوب نمود.

دراین ابلاغ آمده است :

"در اجرای بند «1» ماده «8» آیین‌نامه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز آموزش عالی مصوب 22/02/94 و بنا به پیشنهاد معاون محترم آموزشی و پژوهشی به موجب این ابلاغ از تاریخ 26/02/1397 با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به‌عنوان "سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه" منصوب می‌شوید. لازم به ذکر است مدیریت آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه به جنابعالی محول می‌گردد. امید است با استعانت از خداوند متعال در پیشبرد اهداف دانشگاه و  با هماهنگی روسای دانشکده‌ها در انجام مسئولیت‌های محوله با رویکرد برنامه‌محوری و کیفیت‌گرایی موفق و مؤید باشید."

همچنین رئیس دانشگاه بجنورد، در نامه ی جداگانه ای، از خدمات آقای دکتر سید حامد جوادی در مدت تصدی سرپرستی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه، تقدیر و تشکر نمود.