انتصاب سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بجنورد

شناسه : 285142

انتصاب سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بجنورد


انتصاب سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بجنورد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، با صدور ابلاغی، آقای دکتر حسن سجادی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک، را به سمت " سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه "  منصوب نمود.

متن ابلاغ بدین شرح است:

"  جناب آقای دکتر حسن سجادی

     نظر به مراتب تعهد و شایستگی جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم آموزشی و پژوهشی به موجب این ابلاغ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به‌عنوان "سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه" منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود با سعی و اهتمام جنابعالی در توسعه و تقویت ارتباط دانشگاه با بخش‌های مختلف جامعه، اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین اعضای هیأت علمی و دانشجویان، و بهره‌مندی از ظرفیت کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، نوآوری و فناوری استان برای توسعه همکاری‌های علمی و تحقیقاتی با سازمان‌های مختلف، گام‌های مؤثری بردارید. امید است با استعانت از خداوند متعال در پیشبرد اهداف دانشگاه و انجام مسئولیت‌های محوله با رویکرد برنامه‌محوری و کیفیت‌گرایی موفق و مؤید باشید

احمد محقر – رئیس دانشگاه بجنورد"

 

همچنین ایشان، در نامه ی جداگانه ای از خدمات آقای دکتر مهران گرمه در مدت تصدی سرپرستی گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه تقدیر و تشکر نمود.