انتصاب عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد به عنوان رئیس پارک علم و فناوری خراسان شمالی

شناسه : 403505

انتصاب عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد به عنوان رئیس پارک علم و فناوری خراسان شمالی


انتصاب عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد به عنوان رئیس پارک علم و فناوری خراسان شمالی

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر مهران گرمه ، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر این دانشگاه را به سمت رئیس پارک علم و فناوری خراسان شمالی منصوب نمود.

تصویر حکم: