انتصاب های جدید در دانشگاه بجنورد

شناسه : 203767

انتصاب های جدید در دانشگاه بجنورد


انتصاب های جدید در دانشگاه بجنورد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، با صدور احکام جداگانه ای، خانم معینه سادات حجازی را برای مدت دو سال به سمت " سرپرست مدیریت گروه آموزشی صنایع دستی " و  دکتر امین امیری دلوئی ، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک را به سمت " ‌سرپرست مرکز نوآوری دانشگاه " منصوب نمود.

همچنین ایشان، در نامه ی جداگانه ای از خدمات آقای حسام الدین آرمان در مدت تصدی مسئولیت سرپرستی مدیریت گروه آموزشی صنایع دستی تقدیر و تشکر نمود.

 

کانال اطلاع رسانی روابط عمومی دانشگاه بجنورد: @universityofbojnord