اولویت‌های پژوهشی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت عتف

شناسه : 1099234

اولویت‌های پژوهشی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت عتف


 بدین وسیله از کلیه‌ی اعضای هیات علمی دعوت بعمل می‌آید تا نسبت به بررسی اولویت‌های پژوهشی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی (پیوست) و تکمیل فرم پیشنهاد طرح پژوهشی در قالب برنامه‌های جندی‌شاپور (برنامه پژوهشی مشترک ایران- فرانسه)، ICRP، ICARD، ICED، حمایت از همایش‌ها و کارگاه‌های بین‌المللی در سامانه طوبی (سامانه ثبت طرح‌های پژوهشی) اقدام نمایند. برای مشاهده طرح‌های حمایتی مرکز و دسترسی به سامانه طوبی به صفحه همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه به آدرس https://ub.ac.ir/137 مراجعه فرمایید.

افزون بر آن جهت دریافت اطلاعیه‌های مرکز می‌توانید به کانال تلگرامی به آدرس @cissc_ir  مراجعه فرمایید.

پیوست

 

دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی