آگهی تامین نیرو تحت عنوان قرارداد همکاری بدینوسیله به اطلاع می­ رساند:  دانشگاه بجنورد باستناد تبصره «4» ماده «4» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، در قالب قرارداد همکاری از طریق مصاحبه تخصصی، نیازمند دریافت خدمات تخصصی به شرح پیوست شماره یک می­ باشد. متقاضیان بومی که تمایل دارند در قالب این نوع قرارداد با دانشگاه همکاری نمایند، می ­توانند در صورت دارا بودن شرایط احراز فعالیت مورد نظر ( پیوست شماره 1 ) فرم درخواست همکاری ( پیوست شماره 2 ) را تکمیل نموده و از تاریخ 1397/10/18 لغایت 1397/10/29 از طریق پست پیشتاز (به آدرس: بجنورد- کیلومتر 4 جاده اسفرین- دانشگاه بجنورد) ارسال و یا به صورت حضوری به دبیرخانه مرکزی، مستقر در دانشگاه بجنورد، سازمان مرکزی، طبقه همکف، اداره دبیرخانه تحویل نمایند.   متن آگهی      

آگهی تامین نیرو تحت عنوان قرارداد همکاری

بدینوسیله به اطلاع می­ رساند:

 دانشگاه بجنورد باستناد تبصره «4» ماده «4» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، در قالب قرارداد همکاری از طریق مصاحبه تخصصی، نیازمند دریافت خدمات تخصصی به شرح پیوست شماره یک می­ باشد. متقاضیان بومی که تمایل دارند در قالب این نوع قرارداد با دانشگاه همکاری نمایند، می ­توانند در صورت دارا بودن شرایط احراز فعالیت مورد نظر (پیوست شماره 1) فرم درخواست همکاری (پیوست شماره 2) را تکمیل نموده و از تاریخ 1397/10/18 لغایت 1397/10/29 از طریق پست پیشتاز (به آدرس: بجنورد- کیلومتر 4 جاده اسفرین- دانشگاه بجنورد) ارسال و یا به صورت حضوری به دبیرخانه مرکزی، مستقر در دانشگاه بجنورد، سازمان مرکزی، طبقه همکف، اداره دبیرخانه تحویل نمایند.
 

متن آگهی