بازدید از کتابخانه‌های عمومی استان در هفته کتاب و کتابخوانی

شناسه : 1813152

بازدید از کتابخانه‌های عمومی استان در هفته کتاب و کتابخوانی


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار روز یکشنبه مورخ 30 آبان‌ ماه 1400 همکاران کتابخانه مرکزی دانشگاه به منظور تبلیغ و ترویج فرهنگ مطالعه از کتابخانه عمومی آیت الله میرزا حسن موسوی بجنوردی واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، کتابخانه مرکزی آیت الله مهمان نواز و کتابخانه عمومی شهریار واقع در گلستان شهر بازدید و به این مناسبت از سوی دانشگاه تعدادی کتاب به کتابخانه‌های عمومی شهر اهدا نمودند.